Koçluk Sistemi

Koçluk Sistemi

   Pek çok öğrenci üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları eğitim süresince büyük iniş ve çıkışlar yaşamaktadır. Öğrenciler çoğu kez ne yapmaları ya da yap/mamaları gerektiğini bilmektedirler. Ancak bildiklerini uygulayamamaktadırlar. Bu da beraberinde başarısızlığı getirmektedir. Bu sıkıntılara ne okullar ne de veliler çare olamamaktadırlar. Bize göre;

 

“Öğrenmeyi bilmeyen öğrenci yoktur. Nasıl öğreneceğini bilmeyen öğrenci vardır.”

 

Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuktaki hedef, öğrenciyi bulunduğu noktadan, istediği hedefine, başarılı noktaya taşımaktır. Öğrenci koçluğu ,öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği ile alakalıdır. Öğrenci koçu , öğrencisi ile ilgilenir, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur, motivasyon odaklı çalışmalar yapar. Öğrencinin eğitim ile ilgili bütün süreçlerini takip eder. Kısacası ;

 

“Öğrenmeyi öğretiyoruz.”

 

 Öğrenciye Ne Kazandırır ?

 

Öğrenci eğitim koçu vasıtası ile  gerek okul yaşamında gerekse yaşamın diğer alanlarında ; kendini tanır, değerlendirir, farkındalığı artar, çözüm bulur, yaratıcı düşüncelere yönelir,  vizyon oluşturur, hedef belirler, eylem adımları atar, harekete geçer, yaşamın her alanında başarısını artırır.

Öğrenci koçluğu öğrencinin:

  • Hedefine daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.
  • Öz disiplinini sağlar.
  • Öz güvenini artırır.
  • Zamanını etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.
  • Ders çalışma isteğinde kalıcı bir değişim sağlar.
  • Sınav kaygısını kontrol etmesini öğretir.